voda
na nej vlny
na nich lo´ka
na nej ×ena
na nej mu×


Paul Klee (1879 - 1940)

<<<